02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์

http://admission.bsru.ac.th

13 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

2. ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์

หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

13 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

4. วันสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์

http://admission.bsru.ac.th

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2561

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
  • วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.30 น.

วันเสาร์ที่ 5 - 7 สิงหาคม 2561

7. วันปฐมนิเทศ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

8. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

 

หมายเหตุ

              ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ชั้น 1) ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร  02-4737000 ต่อ 1716 , 1998  (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ  

          วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 

          *** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***

 

       ** หมายเหตุ : ภาคพิเศษจัดการเรียนการสอน 1 รอบ คือ วันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์ โดย

              วันจันทร์ อังคาร พุธ    มีการจัดการเรียนการสอน    เวลา 17.00 – 21.00 น.

              วันอาทิตย์                มีการจัดการเรียนการสอน    เวลา 8.00 - 21.00 น.

                                           ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้

              ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์

              ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว

สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนกำหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาจำนวนน้อยข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม