02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User
Hits: 205

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม)

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา วันที่ 18 เมษายน 2561 – 25 เมษายน 2561
2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 18 เมษายน 2561 – 25 เมษายน 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
4. วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรับรหัสยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
8. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และยืนยันสิทธิ์ Clearing House 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Eduroom อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
10. วันตรวจสุขภาพ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
11. วันปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
12. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 *** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***