02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ครั้งที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://iaan.bsru.ac.th/125