02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User
Hits: 1139

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.)

ประจำปีการศึกษา 2561 

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

2. ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

4. วันสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

7. วันปฐมนิเทศ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

8. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561


หมายเหตุ

          ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อ   ผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

           วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561

           *** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***

 

** หมายเหตุ   :   ภาคพิเศษจัดการเรียนการสอน 1 รอบ คือ วันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์ โดย

  • วันจันทร์ อังคาร พุธ     มีการจัดการเรียนการสอน         เวลา 17.00 - 21.00 น.                               
  • วันอาทิตย์                  มีการจัดการเรียนการสอน         เวลา 8.00 - 21.00 น.

                                ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้