02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User
Hits: 359

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) 

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันที่ 15 มีนาคม 2561 –

17 เมษายน 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 15 มีนาคม 2561 –

17 เมษายน 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

4. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1)

* ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถดูกำหนดการสอบได้ ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอีกครั้งหนึ่ง *

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อับดับ 2, 3)

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

6. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 2, 3)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และรับรหัสยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

8. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และยืนยันสิทธิ์ Clearing House

5 – 6 พฤษภาคม 2561

ณ ห้อง Eduroom อาคาร 10 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

10. วันตรวจสุขภาพ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

11. วันปฐมนิเทศ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

12. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 14  สิงหาคม 2561

 

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***